Hội thảo “Giới thiệu công cụ hỗ trợ tính toán phát thải các bon
cho doanh nghiệp ngành Dệt may và Da giầy”

Tháng 11/2019, Bộ Công Thương phối hợp cùng Công ty Cổ phần tư vấn EPRO tổ chức “Hội thảo giới thiệu Công cụ hỗ trợ tính toán phát thải các bon cho doanh nghiệp ngành Dệt may và Da giầy” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với nội dung phổ biến rộng rãi phương pháp tính toán, hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tính toán nhanh và cập nhật tính toán phát thải các bon hàng năm nhằm nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường của khách hàng quốc tế và các quy định về kiểm kê khí nhà kính sắp tới của Việt Nam. 

Bà Kiều Nguyễn Việt Hà, Phó Trưởng phòng, Vụ khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương phát biểu tại hội thảo.

Bà Nguyễn Thanh Ngân, Phó Trưởng Ban kỹ thuật, Tập đoàn dệt may Việt Nam chia sẻ các yêu cầu về môi trường, kiểm kê khí nhà kính ngành Dệt May.

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Tổng thư ký, Hiệp hội Da – Giầy -Túi xách Việt Nam chia sẻ định hướng phát triển bền vững ngành Da Giầy Việt Nam.

Ông Hoàng Thanh Hà, Chuyên gia tư vấn trình bày về phương pháp và công cụ tính toán phát thải khí nhà kính.

Bộ công cụ tính toán phát thải các bon là sản phẩm được Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương giao Công ty CP tư vấn EPRO thực hiện và cung cấp tài khoản miễn phí cho doanh nghiệp ngành Dệt may và Da giầy thực hiện tính toán, để đăng ký tài khoản và bắt đầu dùng phần mềm vui lòng truy cập tại liên hệ.

Bộ công cụ tính toán phát thải các bon là sản phẩm được Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương giao Công ty CP tư vấn EPRO thực hiện và cung cấp tài khoản miễn phí cho doanh nghiệp ngành Dệt may và Da giầy thực hiện tính toán tại địa chỉ: ghg-vn.net

Phương pháp tính toán phát thải carbon của bộ công cụ dựa trên hướng dẫn tiêu chuẩn khí nhà kính GHG Protocol. Theo đó, các nguồn phát thải khí nhà kính tại doanh nghiệp Dệt may và da giầy được xác định tính toán trong công cụ gồm: tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch cho vận chuyển, vận hành thiết bị, tiêu thụ điện lưới, sử dụng nguyên nhiên liệu, hoạt động xử lý môi trường gồm xử lý nước thải và chất thải rắn, vận hành thiết bị làm lạnh. Các nguồn phát thải được phân theo loại phát thải trực tiếp và phát thải gián tiếp.

Kết quả tổng hợp phát thải khí nhà kính được tổng hợp chi tiết theo từng loại phát thải loại 1, loại 2, loại 3 và chi tiết theo từng nguồn thải. Với kết quả tính nhanh của công cụ cho phép doanh nghiệp có thể kiểm tra đối chiếu kết quả, đảm bảo thông tin đầu vào chính xác.

Với tính năng cho phép doanh nghiệp tạo tài khoản miễn phí và không giới hạn mở các hồ sơ tính toán phát thải cho nhiều phạm vi và nhiều năm nên bộ công cụ đáp ứng tiêu chí có thể thực hiện và duy trì việc tính toán hàng năm và so sánh đối chiếu kết quả.

Hiện nay chưa có hướng dẫn chung về việc tính toán phát thải khí nhà kính dành riêng cho doanh nghiệp ngành Dệt may và da giầy nên có một phần mềm ứng dụng tính toán là rất cần thiết, giúp doanh nghiệp chủ động trong việc tính toán phát thải và có thể duy trì hằng năm.

Các nội dung được phổ biến tại hội thảo:

  • Quản lý môi trường trong ngành Dệt may và kiểm kê phát thải khí nhà kính
  • Định hướng phát triển bền vững ngành Da Giầy – túi xách Việt Nam
  • Kiến thức cơ sở về kiểm kê phát thải các bon
  • Phương pháp tính toán phát thải các bon
  • Công cụ hỗ trợ tính toán phát thải các bon

Quét mã QR Code bên cạnh để tải toàn bộ tài liệu tại hội thảo.